Najbližšie okresné mesto Levice je vzdialené len 4,6km
V obci sa nachádza materská škola.
Lokalita susedí so športovým areálom.
Dva pripájacie body na dialnicu R1 v Čaradiciach a Hronskom Beňadiku.
V obci sa nachádza základná škola 1.-4. ročník.
Vedľa obecného úradu máme obecnú posilňovňu.
Výstavba je napojená na ulicu ku hlavnému ťahu.
V blízkosti plánovanej výstavby sa nachádza verejné detské ihrisko.
V centre obce sa nachádza pošta.