O lokalite

4 minúty od Levíc

Najbližšie okresné mesto Levice je vzdialené len 4,6km.

do 16km od diaľnice

Dva pripájacie body na dialnicu R1 v Čaradiciach a Hronskom Beňadiku.

Novovybudovaná lokalita

Výstavba je napojená na ulicu ku hlavnému ťahu.

Materská škola

V obci sa nachádza materská škola.

Základná škola

V obci sa nachádza základná škola 1.-4. ročník.

Detské ihrisko

V blízkosti plánovanej výstavby sa nachádza verejné detské ihrisko.

Športový areál

Lokalita susedí so športovým areálom.

Posilňovňa

Vedľa obecného úradu máme obecnú posilňovňu.

Pošta

V centre obce sa nachádza pošta.